HOME ... Champion...(finales) Duilian 3 pers.

Duilian 3 pers.

NumeroNomNotePaysVidéo URL
1 Jiaziyè yú, zhìmíng, gùjunhu 9,66 Tianjin 
2 Wú xuán, li tà, huángshìjié Níngxià 
3 Wúyìnglóng, shilónglóng, guoqìngyu Níngxià 
4 Yángjia, wánghàoyu, shi pianpian Jiangsu 
5 Ludongsheng, wángfeibào, ding kai Sìchuan 
6 Zhàoxiàoyong, tián jin fán, sun kai Xi'an ti yuàn 
7 Liújiawei, xiàohaidong, zhang ruìfeng Shandong ti yuàn 
8 Dù mùzhou, zhong yáng, yáng chun Tianjin ti yuàn 
8 Zhangchenyáng, lì zhìfeng, lú chén hào Hébei 
NumeroNomNotePaysVidéo URL
1 Yánxiaolè, li lín xu, qí gé  Liaoning
2 Lijiànfang, zhou qí, jiaoruìxin  Yunnan
3 Yuánmèngjié, gu jùn léi, dongyuanyuán  Chongqing