HOME VIDEOS ... taijiquan ChCHN12v - TJ... 宋晨阳 (Shanxi)

20
12
13
avr.

Playlist: Championnat de Chine taolu 2012 - sélectifs masc - taijiquan

Video : TJQM - Sòng Chén Yáng 宋晨阳 (Shanxi)


cwushu : 2012年全国武术套路锦标赛男子赛区 (南充) 男子太极拳 029 宋晨阳 (山西)

|     

COMMENTER

decoration