HOME VIDEOS ... qiangshu ChCHN12v - QS...张洋 (Shandong)

20
12
13
mai.

Playlist: Championnat de Chine taolu 2012 - sélectifs masc - qiangshu

Video : QSM - Zhāng Yáng 张洋 (Shandong)


cwushu :  2012年全国武术套路锦标赛男子赛区 (南充) 男子枪术 032 张洋 (山东)

|     

COMMENTER