HOME VIDEOS ... qiangshu ChCHN12v - QS... (Hebei) - 10e

20
12
13
mai.

Playlist: Championnat de Chine taolu 2012 - sélectifs masc - qiangshu

Video : QSM - Zhāng Chén Yáng 张晨阳 (Hebei) - 10e


cwushu :  2012年全国武术套路锦标赛男子赛区 (南充) 男子枪术 022 张晨阳 (河北) 第十名

|     

COMMENTER