HOME VIDEOS ... nanquan ChCHN12v - NQ...ry Institute)

20
12
13
avr.

Playlist: Championnat de Chine taolu 2012 - sélectifs masc - nanquan

Video : NQM - Yáng Fù Huá 杨富华 (Military Institute)


cwushu : 2012年全国武术套路锦标赛男子赛区 (南充) 男子南拳 010 杨富华 (军体院)

|     

COMMENTER