HOME VIDEOS ... gunshu ChCHN12v - GS...屿泓 (Shanghai)

20
12
13
mai.

Playlist: Championnat de Chine taolu 2012 - sélectifs masc - gunshu

Video : GSM - Yáng Yǔ Hóng 杨屿泓 (Shanghai)


cwushu :  2012年全国武术套路锦标赛男子赛区 (南充) 男子棍术 030 杨屿泓 (上海)

|     

COMMENTER