HOME VIDEOS ... gunshu ChCHN12v - GS... 孟样飞 (Xiamen)

20
12
13
mai.

Playlist: Championnat de Chine taolu 2012 - sélectifs masc - gunshu

Video : GSM - Mèng Yàng Fēi 孟样飞 (Xiamen)


cwushu :  2012年全国武术套路锦标赛男子赛区 (南充) 男子棍术 044 孟样飞 (厦门)

|     

COMMENTER